Olet tässä: Etusivu / Henkinen kasvu ja itsetuntemus / Ihmisyyden eri tasojen integrointi osa 1. – kehon tärkeys ja sen huolenpito
Ihmisyyden eri tasojen integrointi osa 1. – kehon tärkeys ja sen huolenpito

Ihmisyyden eri tasojen integrointi osa 1. – kehon tärkeys ja sen huolenpito

Kehomme on sielullemme kuin auto taksikuskille – väline tehdä työtä. Ja se mikä on sielumme työ selkiytyy jokaiselle sisäistä viisauttaan kuuntelevalle aikanaan. Kehomme on myös mielettömän viisas ja tavattoman kaunis kokonaisuus, joka tuntee, aistii ja kertoo meille tarpeistaan hienovaraisesti. Se on myös kokonaisvaltaisen hyvinvointimme materiaalinen peruspilari sekä on verrattavissa neljän elementin mukaan maaksi. Ilman maata, mikään ei voin syntyä näkyväksi. Maa ravitsee, suojaa ja hoitaa. Keho on siis oman olemuksemme mahdollistaja ja ravinto – emme voi olla näkyviä muulle maailmalle emmekä voi tehdä sielumme tehtävää ilman kehoamme. Ihmiskokemus tulee mahdolliseksi vain ja ainoastaan kehomme kautta.

Olen aiemmin blogannut ihmisyyden eritasoista ja perusenergiasta, joten jos sinua rakas lukija kiinnostaa nuo jorinoinnit katsastaa, niin suosittelen perehtymään myös niihin. Perusenergia vaikuttaa yksilön kehotyyppiin ja sitä kautta myös yksilön identiteettiin. Perusenergia muotoutuu kiteytetysti yksilön värähtelytaajuudesta, johon voi vaikuttaa välillisesti elämäntilanteet, elintavat, ympäristön vaikutus (ihmiset ja  sekä eläimet) ja tunteiden käsittely (tai lähinnä käsittelemättömyys). Perusenergia pysyy samana, niin pitkään kuin sielu on tavalla tai toiselle yksilössä kiinnittyneenä, mikäli kuitenkin syystä tai toisesta yksilö menettää yhteyden sieluunsa muuttuu perusenergia radikaalisesti. Haluan kuitenkin huomauttaa, ettei kaikilla ole sielua ja toiset ovat suoraan kiinni lähteessä ja toiset puolestaan ovat kiinnittyneenä vapaan tahtonsa tai traumojensa kautta johonkin entiteettiin tai mahdollisesti toiseen ihmisen korkeimpaan tai sieluun vampyyrin omaisesti.

Fyysinen keho on siis myös korkeimman väline ilmentää itseään.

Perusenergia voi olla korkeaa tai matalaa värähtelytaajuutta riippuen yksilön tehtävästä ja sielun/korkeimman olemuksesta. Jokaisen ulkonäkö siis määräytyy myös biologisten perimän yli perusenergian mukaan tai sanotaanko näin, että sielu vaikuttaa henkeen ja sitä kautta perimään. Perimä ja sielu vaikuttavat niin keholliseen kuin henkiseen identiteettiin sekä sieluntehtävään. Sielu valitsee syntyä tiettyyn sukupuoleen ja sukuun oppiakseen sekä kasvaakseen. Näin ollen yksilö myös saa tehtäväkseen ymmärtää ja puhdistaa sukujuuria kuin oppia integroimaan sielunsa viisautta olemukseensa. Ja näitä asioita ei voi mahdollistaa ilman tietynlaista fyysisyyttä ja tämä tekee kehostamme korvaamattoman tärkeän. Kehomme ei ole koruesine tai palvomisen kohde vaan se on pyhyytemme pyhä väline kokea elämää. Siitä vain aika harvoin meille kerrotaan.

Perseus, clay torso and photo by Maindo

Mitä enemmän yksilö on tietoinen kehonsa tarpeista, sitä vahvemmin yksilö voi ilmentää sen kautta myös omaa identiteettiään. Se millainen keho yksilölle syntyy tai muokkautuu riippuu biologisten tekijöiden lisäksi myös sielun sen hetkisestä tarpeesta. Lisäksi yksilön perimä määrää yhdessä sielun kanssa sen, mitkä ovat parantamisen ja paranemisen tarpeet eli yksilön tehtävä tässä fyysisessä kentässä. Aina siis ei ole tarpeen olla yliaktiivinen ja urheillullinen sixbackin omaava hikipinko tai sirosäärinen ja kukkakeppiä muistuttava  lukutoukka tai perunaa muistuttava urheilua pakoileva tietotekniikan ihmelapsi. Hieman stereotyyppisesti kuvailtu, mutta yksilö voi olla myös jotakin näistä kaikista kolmesta yhtäaikaan. Yksilön tärkein tehtävä oman kehonsa suhteen on tulla tietoiseksi sen tarpeista ja oppia kuuntelemaan sen hienosyisiä viestejä kuullaakseen sielunsa johdatuksen. Fyysinen keho on siis myös korkeimman väline ilmentää itseään.

Kehosta on tullut väärällä tavalla palvonnan kohde sekä samaan aikaan elämästä on tullut turhake. Palvotaan pintaa ymärtämättä sen merkitystä.

Kehomme on tajuttoman viisas ja se tietää jo valmiiksi sen mitä se  tarvitsee. Sen kaikki toiminnot ohjautuvat minimi energiankäytön sekä maksimi hyödyn välisestä suhteesta. Meitä valitettavasti kaikkien ulkopuolisten harhaanjohdattajien kautta pyritään ohjaamaan pois luonnollisesta olemuksestamme, jonka yhtenä merkittävänä osana kehomme toimii. Meille syötetään ruokaa, juotetaan vettä ja annetaan lääkkeitä sekä altistetaan erillaisille keinotekoisille energioille, jotka paitsi saastuttavat mielemme myös sairastuttavat meitä alentaen luonnollista vastustuskykyämme. Jos meille opetettaisiin koulussa oikeaoppista ihmisen biologiaa sekä psykologiaa ymmärtäisimme fysiologiamme ja psyykkeemme välisen yhteyden. Tämän avulla ymmärtäisimme myös kuinka olennaista on ravita kehoamme oikein, levätä riittävästi ja liikkua kohtuullisesti. Ja ennen kaikkea ymmärtäisimme myös sen kuinka esimerkiksi veriryhmämme (geneettinen perimätietomme ja henki) vaikuttaa tai pitäisi vaikuttaa ruokavaliomme valitsemiseen sekä auttaa ymmärtämään itseämme persoonana paremmin.

Esivanhempamme olivat niin viisaita, että ymmärsivät yhteyden luonnon ja itsensä välillä. He olivat myös niin viisaita, että tiesivät todellisen alkuperänsä sekä kunnioittivat itsensä lisäksi myös kaiken elollisen jumallallisuutta. Nykyään korruption, ahneuden ja entiteetin palvonnan sekä omalla tavallaan laiskuuden myötä ihmiset ovat unohtaneet keitä ovat ja unohtaneet miksi ovat. Kehosta on tullut väärällä tavalla palvonnan kohde sekä samaan aikaan elämästä on tullut turhake. Palvotaan pintaa ymärtämättä sen merkitystä. Aivan kuten kaikissa uskonnoissa ja ihmisen luomissa turhakkeissa – energiaa syötetään vääriin kohteisiin ilman tiedostamista kuin helmiä sioille. Tämä aiheuttaa epäpalanssia sekä keinotekoista kaikkea ja harhautumista väärälle polulle. Moni ei ole valitettavasti valmis tekemään sitä tärkeää ja siunattua työtä, joka piilee itsensä parantamisessa ja itsestään vastuunottamisessa.

He loves me, he loves me not…
photo by Maindo

Miten sitten saada oikeaa tietoa siitä, miten kehoa tulisi huoltaa? Mihin voi luottaa?

Jos menet luontoon ja istut aloillasi vartin tai pidempää esim. kiven päällä, niin alat tuntea sen… todellisen itsesi ja myös samalla kaiken, mikä seisoo kokonaisvaltaisen hyvinvointisi tiellä. Luonto vahvistaa yksilön perusenergiaa ja samalla juurruttaa yksilöä läsnäolevaksi omaan olemukseensa – omaan kokonaisuuteensa, jonka yhtenä osana keho toimii. Kehon huollosta antaa keho itse kyllä ohjeet, sillä se ilmoittaa kyllä herkästikin, mikäli joku ei ole kohdallaan. Kehon kuuntelemiseen tarvitaan kuitenkin intuitiota sekä sitä kautta läsnäola ja hetkessä elämisen taitoa. Voit aina luottaa itseesi ja intuitioosi, sillä se ei koskaan valehtele. Toki on tilanteita, joissa joku on hetkellisesti itseä viisaampi, jos esimerkiksi ei ole täysin tietoinen kumpaa kuuntelee omaa intuitiotaan vaiko egoa ja sitä kautta sitä, mitä normit yms. ulkopuoliset massoille syötettävät ja median ihannoimat ideat suoltavat.

–olisi tärkeää seurata omaa intuitiota siitä, mitä suuhunsa tulisi laittaa ja mitä ei ja tässäkin yleinen tieto on hyvänä tukena

Kaikille ei käy samanlainen ruokavalio eikä kehonhuolto. Toiset tarvitsevat kehollensa enemmän maadoittavia ja toiset taas enemmän värähtelytasoa nostattavia ainesosia sekä liikuntaa. Ja mikäli yksilö seuraa omaa sisäistä viisauttaan voi olla, että jokaisen kauppareissun yhteydessä ostoskorin sisältö muuttuu tai sitten toisinaan se voi olla pitkään samanlainen. Samoin on myös harrastusten ja muun kehonhuollon laita. Ego kuitenkin hirmu usein lähtee määrittelemään sitä, mitä yksilö loppujen lopuksi tekee ja millaisia asioita hän elämäänsä valitsee. Jostakin asiasta tulee hitti ja kaikki pukevat sen päälle, harrastavat, kuuntelevat, syövät tai juovat sitä, kun se on kerta niin tredikästä miettimättä, että onko se juuri sitä mitä itse yksilönä tarvitsee.

In Love by Steve K
Image from https://pixels.com

Jokaisen hyvinvoinnin kannalta olennaista on saada tarpeeksi tietoa ihmiskehon toiminnoista ja oman elimistön fysiologisesta tilasta (esim. onko mahdollisesti vitamiinien ja hivenaineiden puutostiloja) sekä sen mahdollisista erityistarpeista, kuten vaikka siitä, millainen olisi itselle ihanteellisin ruokavalio. Lisäksi tarvitaan tietoa suvun uinuvista möröistä kuten esimerkiksi mahdollisista autoimmuunisairauksista, jotka puhkeavat kun keho altistuu suurille kortisoli- eli stressihormonimäärille. Tämän lisäksi olisi tärkeää seurata omaa intuitiota siitä, mitä suuhunsa tulisi laittaa ja mitä ei ja tässäkin yleinen tieto on hyvänä tukena. Kaikkea kirjoitettua ei kuitenkaan kannata uskoa vaan etsiä niin sisäpuolelta kuin ulkopuolelta tietoa. Keho kuitenkin aika usein kertoo suoraan mistä se pitää ja mistä ei ainakin noin 3 viikon kokeilujaksolla. Esimerkiksi jonkin uusi urheilulaji voi tuntua aluksi tuskalliselta, kun lihakset, joita ei ole tottunut käyttämään joutuvat tekemään työtä. Myös uuden ruokavalon omaksuminen voi olla haasteellista ja toisiaan myös eräänlainen shokki keholle. Askeleita pakottamatta keho kuitenkin tottuu siihen, mikä on sille hyväksi ilman minkäänlaisia traumoja.

Mitä paremmin pidämme huolta fyysisyydestämme ja perustarpeistamme sitä paremmin myös mielemme ja kaikki muutkin ihmisyyden tasomme voivat ja sielumme iloitsee

Suurin osa ihmiskehon ongelmista johtuu primääritarpeiden ignooraamisesta sekä siitä, ettei meille opeteta kuuntelemaan ja ymmärtämään mitä me juuri yksilöinä tarvitsemme. Meidän ei myöskään tarvitse ylläpitää kehoamme samanlaisena ja ikuisesti nuorena, se ei ole matkamme pointtina. Esimerkiksi ihminen, jolla on paljon kosmista energiaa voi olla luonnostaan hyvinkin hoikka, johtuen siitä, että hänen taajuutensa on kevyt. Taajuutensa tiedostava yksilö pyrkii tässä tapauksessa myös madoittamaan itseään paremmin ja saattaa sen tehdä esimerkiksi valitsemalla itselleen kodin joka on maan tasalla, vaatetuksen joka on raskas (nahkaa, bootsit yms.), syömällä raskaita aterioita ja urheilemalla sekä olemalla paljon luonnossa. Toisaalta voi olla myös, että tällainen henkilö pyrkii saamaan lihaa luittensa ympärille, jolloin keho pyöristyy ja on näin maadoittavampi. Keho on niin viisas, että se varsin hyvin ja selvästi kyllä ilmaisee tarpeistaan. Yksilön haasteena on tunnistaa ne tarpeet yli mielen rajojen. Mielen avulla kuitenkin voidaan parhaimmassa tapauksessa lisätä kehon hyvinvointia sekä jos mennään ihmisyyden muille tasoille, niin kehoa voidaan parantaa sekä jopa muokata yli ymmärryksen. Edellä mainittu on kuitenkin erillisen bloggauksen aihe ja palaan tähän kyllä lähiaikoina vielä. Tämän artikkelin pointtina on kuitenkin valottaa sitä, että olemme enemmän kuin mitä näemme ja samaan aikaan tarvitsemme sitä mitä näemme ymmärtääksemme ja ollaksemme sitä mitä olemme.

Perseus, clay torso and photo by Maindo

Kehomme huolenpito on aikuisiällä meidän jokaisen omalla vastuulla ja on tärkeää, että ymmärrämme myös tehdä sen. Välillä on elämänkriisejä ja välillä voi tuntua, ettei millään ole merkitystä ja voimat ovat vähissä. Tästä huolimatta on tärkeää hoitaa primääritarpeet, kuten hygienia, lepo, ravinto ja kehollinen ilmaisu juuri sen takia, että ilman kehoamme meillä ei ole myöskään tässä todellisuudessa kotia. Mitä paremmin pidämme huolta fyysisyydestämme ja perustarpeistamme sitä paremmin myös mielemme ja kaikki muutkin ihmisyyden tasomme voivat ja sielumme iloitsee. Kun keho jaksaa ja on voimaantunut (esim. oikeanlaisesta ruokavaliosta), niin kaikki muutkin tasomme jaksavat olipa elämäntilanteet ja haasteet mitä tahansa. Kehonhuolto on osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vastuullisuutta, jonka voi aloittaa elämäntilanteesta huolimatta koska tahansa ja myös pienin askelin. Tunnista tarpeesi, anna hengen virrata suonissasi ja sielun matkata polkuansa kauttasi. Pidä siis hyvä huoli itsestäsi, ole olemassa itsellesi ja kanssamatkustajillesi sekä voi hyvin, sillä se on syntymäoikeutesi.

-Maindo

%s Maindo Andem

Scroll To Top