Henkinen kasvu ja itsetuntemus,  Ihmisyys ja ihmissuhteet,  Oman potentiaalin valjastaminen

Oman potentiaalin valjastamista: Keskiön löytäminen

Sisäisen lapsen eheyttäminen on henkisen kasvun avainasemassa siinä missä myös vastuunotto omasta itsestään aikuisena (henkinen aikuisuus). Elämä ei ole aina sitä, miltä näyttää ja olemme niin yksilö- kuin kollektiivitasolla jatkuvassa muutosprosessissa. Etsimme alati asioita itsemme ulkopuolelta tuomaan meille tarkoitusta olemassaolollemme. Koemme olevamme erillisiä ja koemme erillisyyttä, vaikka voimme päättää lopettaa sen heti tänään.

Omaamme erilaisia tapoja, jotka tuovat meille turvaa. Uskomme asioihin sokeasti kyseenalaistamatta niitä. Estämme itse itseämme elämästä parempaa elämää ja teemme sen pelosta, koska kun tietoisuutemme muuttuu myös me muutumme. Muutos tarkoittaa tuntematonta. On tuiki tärkeää, että jokainen meistä tekisi sen tärkeän työn ja pyrkisi askel kerrallaan löytämään itsensä ja samalla vapauttaen itsensä erillisyyden harhasta kokemalla tuntemattoman pikkuaskelin. Ja jos näin tapahtuisi, saattaisimme löytää ihmiskunnan, jossa yksilöillä olisi ymmärrys siitä, että jokainen elollinen on tärkeä ja jokaisella yksilöllä on tarkoitus.

Kun työstämme itseämme ja opettelemme tuntemattomia aspekteja itsestämme, vapautuu samalla myös suurempi voima. Yhdistämällä nuo aspektit itsessämme työstämällä ongelmiamme ja kääntymällä sisäänpäin sekä muistamalla oman itsensä (noin taaperoikäisenä), voimme löytää todellisen itsemme. Kun se työ on tehty, voi alkaa tanssi vapauden. Olemme osa suurempaa, ihan jokainen.

Jos olet viime aikoina alkanut kyseenalaistamaan asioita ja etsinyt tietoa, niin hyvä, olet antanut muutokselle luvan elämässäsi. Olet vapauttamassa itseäsi kahleistasi  ja mikä tahansa, mikä estää sinua ymmärtämästä voimaasi tai seisoo sinun, rakkauden ja todellisen itsesi välissä, kertoo siitä mitä sinun tulee työstää. Sinä voit vaikuttaa asioihin valitsemalla sen , ettet ole uhri elämässäsi.  Hae ja pyydä apua ongelmiisi, kysy, lue, uskalla puhua ja kuuntele (ja ennen kaikkea kuuntele itseäsi). Jokainen askel, jonka otat ymmärtääksesi ja tunteaksesi todellisen itsesi vapauttaa sinut – toisinaan ilon ja toisinaan kivun kautta, mutta jokainen askel vapauttaa. Tien ei ole tarkoitus olla helppo, mutta se on sen arvoista, sillä kun löydät oman keskiösi, olet tullut kotiin.

Muista aina skannata itsesi kautta kaikki kuulemasi ja näkemäsi myös nyt ja tulevassa. Luota itseesi.

Lämmöllä,
Maindo*