Elämäntapa ja inspiraatio,  Henkinen kasvu ja itsetuntemus,  Ihmisyys ja ihmissuhteet,  Oman potentiaalin valjastaminen

Oman potentiaalin valjastamista: Itsenäisen tien kulkemisesta

Jonkin aikaa sitten elämän haastaessa minua oikein urakalla jouduin tarkastelemaan valintojani ja kulkemaani polkua. Hetkittäin hyvinkin kivuliasta kasvuprosessia läpikäydessäni tutustuin 1600-luvun taitteessa eläneen Musashi Miyamoton kirjoittamaan filosofiaan. Dokkodo eli ”The way of walking alone” -nimisen teoksen tämä kuuluisa japanilainen samurai loi viikkoa ennen kuolemaansa.

https://moonlightronin.wordpress.com/2012/08/04/poetry-walking-alone-dokkodo-in-poetic-form-original-by-musashi-miyamoto-adaptation-by-e-l-taylor-iii/
Image from https://moonlightronin.wordpress.com

Teoksessa on 21. kohtaa, joiden tarkoituksena on auttaa yksilöä valmistumaan kuolemansa vastaanottamiseen. En sinällään allekirjoita kaikkia kohtia, mutta koin jonkinlaisen totuuden piilevän tässäkin filosofiassa. Mielestän filosofia sopii hyvin muutamilla muutoksilla paremman elämän harjoittamiseen sekä auttaa yksilöä tulemaan vahvemmaksi ja itsenäisemmäksi oman polun kulkijaksi. Päätin, että julkaisen sivustooni nyt kevään aikana Dokkodon pohjalta bloggaussarjan, jossa jaan mietteitä filosofiaan liittyen aina askel kerrallaan.

Kirjoitin vuosi sitten itselleni tulkkamaani version, joka on auttanut itseäni vaikeina aikoina. Filosofian havainnot tai säännöt ovat toisinaan sysänneet minua takaisin polulleni, mikäli olen hetkittäin unohtanut, miksi kuljen valitsemaani polkua.

Image from http://s-a-e-c-u-l-u-m.tumblr.com
Image from http://s-a-e-c-u-l-u-m.tumblr.com

Alla lista alkuperäisistä askeleista englanniksi (alleviivatut) sekä vastineena oma tulkintani ja suomennos lihavoituina:

The 21 precepts of Dokkodo (+1. selfmade nro. 22) = 21 havaintoa itsenäisen tien kulkemisesta (+1. itsetehty nro. 22) :

1. Accept everything just the way it is

 • Rule 1. Acceptance = Sääntö 1. Hyväksyntä ja vastaanottaminen

2. Do not seek pleasure for its own sake

 • Rule 2. No pleasure just for pleasure = Sääntö 2. Nautinnoilla on oltava tarve ja merkitys

3. Do not give preference to anything among all things

 • Rule 3. Prefere all things if possible, no idols = Sääntö 3. Älä suosi mitään yhtä kaiken joukossa, mikäli mahdollista eli ei mielittyjä tai idoleita

4. Think lightly of yourself and deeply of the world

 • Rule 4. (sama) = Sääntö 4. Suhtaudu itseesi huumorilla ja maailmaan vastuunottavasti

5. Be detached from desire your whole life long

 • Rule 5. Detache from desire = Sääntö 5. Vapaudu haluista (kaikki mitä haluat ei ole se, mitä tarvitset)

6. Do not regret what you have done

 • Rule 6. Do not regret the past = Sääntö 6. Ole katumatta mennyttä (päästä irti menneestä)

7. Never be jealous

 • Rule 7. Say no to jealousy = Sääntö 7. Sano ei kateudelle

8. Never let yourself be saddened by a separation

 • Rule 8. Do not let separation make you overwhelmed or sad = Sääntö 8. Älä muserru tai sure eroa tai välimatkaa

9. Resentment and complaint are appropriate neither for oneself or others

 • Rule 9. Do not be bitter or complain = Sääntö 9. Älä katkeroidu äläkä valita

10. Do not let yourself be guided by the feeling of lust or love

 • Rule 10. The feeling of lust or love is not a reliable guide (hox: feelings) = Sääntö 10. Himon ja rakkauden tunne ei ole luotettava opas (huom: tunteet)
Image from https://fi.pinterest.com/pin/187392034472908591/
Image from https://fi.pinterest.com

11. Do not seek elegance and beauty in all things

 • Rule 11. Beauty may not inhibit every thing – do not seek it constantly in all = Sääntö 11. Kauneus ei välttämättä ole kaikissa asioissa – älä jatkuvasti etsi sitä kaikesta

12. Be indifferent to where you live

 • Rule 12. Be yourself = Sääntö 12. Ole oma itsesi

13. Do not pursue the taste of good food

 • 13. Do not make or eat food just the sake of good taste = 13. Älä valmista tai syö ruokaa vaan hyvän maun vuoksi

14. Do not hold on to possessions you no longer need

 • Rule 14. Do not possess things longer than needed = Sääntö 14. Älä omista mitään pidempää kuin on tarpeen

15. Do not act following customary beliefs

 • Rule 15. Do not follow or act by any beliefs = Sääntö 15. Älä seuraa uskomuksia tai toimi niiden pohjalta

16. Do not collect weapons or practice with weapons beyond what is useful

 • Rule 16. Use weapons or practice with them only if needed = Sääntö 16. Käytä aseita tai harjoittele niiden käyttöä vai tarpeen vaatiessa

17. Do not fear death

 • Rule 17. (sama) = Sääntö 17. Älä pelkää kuolemaa

18. Do not seek to possess either goods or fiefs for your old age

 • Rule 18. Don’t possess things for your old age = Sääntö 18. Älä omista asioita vanhuutesi varalle

19. Respect Buddha and the gods without counting on their help

 • Rule 19. Respect the gods without counting on their help but do count on yourself and the supreme creator and the power that is in you = Sääntö 19. Kunnioita jumalia heidän apuun turvautumatta, mutta turvaudu itseesi ja kaiken luojaan sekä voimaan, joka sinussa asustaa

20. You may abandon your own body but you must preserve your honour

 • Rule 20. (sama) = Sääntö 20. Voit hylätä kehosi, mutta sinun tulee säilyttää kunniasi

21. Never stray from the Way

 • Rule 21. Keep the chosen path = Sääntö 21. Kulje valitulla polulla

+ Bonus nro 22.

 • 22.Remember to adjust the laws of – Sääntö 22. Muista lisätä edellisiin lainalaisuudet
 1. Presence = Läsnäolo
 2. Harmony = Harmonia
 3. Creativity = Luovuus
 4. Inner wisdom = Sisäinen viisaus
Image from https://fi.pinterest.com/pin/428264245789444975
Image from https://fi.pinterest.com

Edellä lueteltujen kohtien mukaan voi tarkastella oman polun kulkua toki nykyaikaan ja erilaisia maailmankuvia tutkaillen. Miltä itsenäisen polun kulkeminen voisi näyttää tänään ja miten Mushasin tarjoamat säännöt voisivat toteutua nykymaailmassa ja millaisia ajatuksia sinulla herää?

Lämmöllä,

Maindo*