Olet tässä: Etusivu / Henkinen kasvu ja itsetuntemus / Parisuhteet ja muut ihmissuhteet – peilit sisimpäämme
Parisuhteet ja muut ihmissuhteet – peilit sisimpäämme

Parisuhteet ja muut ihmissuhteet – peilit sisimpäämme

Kävimme viime viikolla koulussa läpi asioita parisuhteisiin ja perheisiin liittyen. Minulle heräsi paljon ajatuksia aihealueesta ja siksi haluaisinkin jakaa sinulle rakas lukijani sen mitä saimme kasaan koulussa sekä omia ajatuksiani. Teimme koulukavereiden kanssa pientä tutkimusta niin parisuhteen kuin perheidenkin eri vaiheista. Oli mielenkiintoista huomata, vaikka sitä ei tietoisesti miettisikään, että eri kehitysvaiheet ovat vähemmän tai enemmän läsnäolevia kaikissa suhteissa.

Listasimme pienryhmässämme ideaalin parisuhteen vaiheet, mutta koen, että niitä voi käyttää myös muidenkin ihmissuhteiden työstämiseen. Ideaalin suhteen vaiheet ovat siis seuraavat:

  1. ihastuminen
  2. rakastuminen
  3. realismi
  4. valinta
  5. rakkaus

Netti pursuaa kaikenlaisia ohjeita tasapainoiseen ja hyvän parisuhteen saamiseksi. Psykologiaa voi lukea, ihmisten antamia neuvoja voi kuunella ja yrittää noudattaa. Totuus on kuitenkin se, että jokaisen on työstettävä asioita suhteessa itseensä. Jokainen ihmissuhde nimittäin peilaa aina jotakin aspektia itsestämme. Niin sanotut hyvät tai toimivat ihmissuhteet tukevat niitä ominaisuuksiamme, joita itsessämme pidämme tai tiedämme hyviksi. Ja ne niin sanotut kasvattavat ja haastavat suhteet tukevat juuri niitä kohtia, joista emme pidä tai emme edes tienneet omaavamme. Toisinaan, kun kaksi ihmistä tapaavat toisensa he ihastuvat ja tuon tunteen laukaisee juurikin se, mitä he nimenomaan peilaavat suhteessa itseensä. Toinen ihminen peilaa omaa kauneutta, omia ajatuksia ja maailmankuvaa tai omaa rohkeutta ymsyms ja parhaimmassa tapauksessa rakkautta itseä kohtaan.

love

Sanotaan, että ihastumisen ja rakastumisen vaiheessa parilla on tarve kokea yhteenkuuluvuutta ja löytää läheisyyttä toiseen. Ihmisellä on perustarve luoda pysyviä kiintymyssuhteita ja tunne yhteenkuulumisesta poistaa yksinäisyyden sekä tyhjyyden tunteen. Listaamiemme kahden ensimmäisen vaiheen aikana rakkauden kohde nähdään vahvasti positiivisessa valossa ja häneen suuntautuvat odotukset ovat myönteisiä. Sanotaan myös, että kun huuma haihtuu, kestävä suhde siirtyy seuraaviin vaiheisiin, joiden aikana nähdään myös kumppanin kehityskohteet.

Ajattelen, että erilaisten suhteiden tarkoituksena on vapauttaa itsemme rakkaudettomuuden kahleista, joita kannamme itseämme kohtaan. Esimerkiksi usein ihmiset, jotka löytävät aina itsensä suhteista, joissa on alistamista, hyväksikäyttöä tai mitä tahansa eriarvoisuutta, harjoittelevat omaa voimaansa ja sitä kautta peilaavat rakkaudettomuuttaan itseään kohtaan. Suhteet tuovat esille niitä aspekteja, joita haluamme piilotella syystä tai toisesta tai joita haluamme korostaa. Parisuhteiden ero muihin ihmissuhteisiin on se, että parisuhteisiin liittyy intiimimpi puoli ja se, että romanttiset tunteet heräävät toista kohtaa, jolloin yksilöt myös avautuvat omalle haavoittuvaisuudellensa. Viemme ikävä kyllä melko usein erityisesti romanttisiin suhteisiin mukanamme menneisyytemme ja kannamme itsemme lisäksi mukanamme aikamoista sakkia – niitä ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella vaikuttaneet persoonallisuuteemme. Keskeneräinen suhteemme itseemme aiheuttaa nimenomaan sen, että kannamme mukanamme itsemme lisäksi esimerkiksi vanhempiamme, isovanhempiamme, lapsuuden ja nuoruuden ystäviä, entisiä kumppaneitamme, työkavereita – suurta kirjoa  meihin vaikuttaneita ihmisiä.

“Jos olet vapaa itsessäsi, mitkään kalterit ja vartijat eivät voi saada sinua tuntemaan, että olet vangittu. Vastaavasti jos tunnet olevasi vankilassa oman mielesi rajoituksissa ja itse aiheutetuissa rajoissa, et tunne itseäsi vapaaksi missään – et kotona tai työpaikalla tai suhteessa, et suurimmalla niityllä etkä kesyttämättömimmässä meressä.”

– Dana Mrkich, A New Chapter

Realismin ja valinnan vaiheeseen päättyy valitettavan monen parin yhteinen matka. Itsensä kohtaaminen ja oman tilan ottaminen parisuhteen sisällä koetaan liian vaikeaksi ja lopulta yksilöt kasvavat erilleen. Jotkut eivät pääse yli näistä vaiheista ja etsivät aina tässä kohtaa uuden parisuhteen. Toiset hyödyntävät tätä vaihetta mahdollisuutena erilaisten ristiriitojen työstämiseen sekä henkilökohtaiseen kasvuun. Yksilö toimii tällöin peilinä toiselle parisuhteessa. Toisinaan parit jumiutuvat suhteeseen, jota hallitsee epätoivoinen taistelu, jossa ei kasveta erilleen tai työstetä teemoja suhteen parantamiseksi. Edellytys todelliselle rakkaudelle toista ihmistä kohtaan on se, että yksilö ensin rakastaa itseään ja hyväksyy itsensä kokonaisena ihmisenä. Tasapainoisessa kumppanuussuhteessa arvo syntyy toisen hyväksymisen ja arvostamisen kautta. Sitoutuminen tarkoittaa yhdessä olemista niin hyvinä kuin huonoina hetkinä ja myötäelämistä. Voidaan sanoa, että rakastavaan parisuhteeseen liittyy myös intiimiyyden lisäksi intohimo ja yksilön henkistä kehitystä tukeva vuorovaikutus.

hand-in-hand

Alkuperäinen kuva osoitteesta: google.fi

Olen huomannut, että meitä opetetaan toisinaan vaikeimman kautta rakastamaan itseämme ja päästämään irti niistä aspekteista (muiden ihmisten kautta tulleista ominaisuuksista), jotka eivät ole todellisuudessa osa todellista itseämme. Saatamme käydä läpi useita suhteita, jotka toistavat jotain tiettyä kaavaa ja nostattavat erilaisten ongelmien kautta pintaan yhä uudelleen ja uudelleen samoja tunteita menneisyytemme parantumattomia haavoja avaten. Valitettavan usein heittäydymme aikuiselämässämme uhrin rooliin ja astumme siihen harhakuvitelmaan, jossa koemme ettemme voi tehdä asioille mitään.

Kärsimme suhteissa läheis- ja vastariippuvuudesta sekä roikumme niissä, vaikka ne olisivatkin “tehneet tehtävänsä” jo aikoja sitten.  Luin mielenkiintoisen jutun tässä taannoin huijaustunteista, jotka itseasiassa ovat osoittautuneet hyvin monen ihmisen ihmissuhdeongelmien juurisyiksi. Huijaustunteilla tarkoitetaan siis sitä, että me opimme alkuperäisissä ihmissuhteissamme muuntamaan tunteitamme. Perheissä saattaa tietyt tunteet olla hyväksytympiä kuin toiset, jolloin lapset omaksuvat toivottavien tunteiden mallin, omien aitojen tunteittensa kustannuksella ja oppivat saavansa siten parhaiten tarpeensa tyydytetyksi sekä tulevansa hyväksytyiksi. Tunteiden muuntaminen tapahtuu tiedostamatta. Aitojen tunteidensa korvaaminen toivotuilla tunteilla eri elämäntilanteissa koetaan parhaaksi tavaksi toimia, mutta samalla hämärtyy yhteys omiin autenttisiin tunteisiin ja tarpeisiin sekä näin oman identiteetin rajat hämärtyvät. Huijaustunteet omaksuneen on vaikea tunnistaa itseään ja tietää mitä hän itse pohjimmiltaan haluaa, koska hän on kadottanut yhteyden aitoihin tunteisiin ja niihin liittyviin tarpeisiin. Silloin on vaikea tunnistaa myöskään toista, ja uskaltaa siihen läheisyyteen, missä molemmat voisivat tulla nähdyiksi sellaisina kuin he ovat.

inner child

Alkuperäinen kuva osoitteesta:
www.facebook.com/bohemiancaravan

Tietoisesti työstämällä omia sisäisiä ristiriitoja ja askel kerrallaan tutustumalla niihin aspekteihin itsessään, joita on pitänyt hämärän peitossa, voi ihminen vapauttaa itsensä ja parantaa lapsuuden, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden aikana tavalla tai toisella syntyneitä tunnehaavaumia. Väitän, että sisäisen lapsen eheyttämistä voidaan pitää tasapainoisten ihmisuhteiden tärkeimpänä perustana sekä erityisen tärkeänä osana kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseen. Sisäisen lapsen eheyttäminen vaatii yksilöltä tietoista itsetutkiskelua ja nimen omaan omien autenttisten tunteidensa oivaltamista, hyväksymistä ja tarvittaessa niiden kanavointia rakentavalla tavalla. Kun sisäinen lapsi on eheä, niin silloin ei reagoi suhteissa tapahtuvissa konfliktitilanteissa satutetun sisäisen lapsen tavoin vaan tasavertaisena aikuisena.

“Meidän on päästettävä irti haavoittuneesta itsestämme, jotta sallisimme rakastavan itsemme ohjata meitä. – – Parantamalla sisäisen lapsemme ja suremalla ne haavat, joita olemme kärsineet, me voimme muuttaa käyttäytymismallimme ja selkiyttää emotionaalisen prosessimme. Me voimme päästää surumme vapaaksi, jolloin se vie mukanaan sisällämme olevista tunnevarastoista niihin kätketyn raivon, häpeän, kauhun ja tuskan.”

-Robert Burney, Codependence: The Dance of Wounded Souls

Niin yleisesti suhteissa kuin parisuhteissa on hyvä säilyttää kosketus toiseen ja hänen elämäänsä. Erityisesti parisuhteissa on tärkeää, että tervettä ihailua, avointa ja positiivista vuorovaikutusta sekä rakkautta pidetään yllä. Rakastuessaan ja parisuhteeseen ryhtyessään ihminen altistaa itsensä muutokselle, itsetutkiskelulle, ulkopuolisille mielipiteille sekä omalle haavoittuvaisuudelleen. Useimmat suhteet kariutuvat juuri sen takia, ettei yksilöiden välisiä ongelmia ratkaista rakentavasti vaan jumiudutaan vastakkainasetteluun. Erimielisyyksiä käsiteltäessä ongelmaa ei tule liittää toisen persoonallisuuteen, sillä kyse on yhteisestä ongelmasta, joka aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Kun esimerkiksi parisuhteessa on yhteisiä tavoitteita, myös yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyy. Parisuhteessa toisen unelmien ja elämänmatkan kunnioittaminen on parasta, mitä kumppanilleen voi antaa. Kokonaisvaltainen kriittisyys, halveksunta, puolustuskannalle asettuminen ja vetäytyminen ovat erityisesti parisuhteen pahimpia karikoita, joita kannattaa korvata myönteisellä suhtautumisella omaan kumppaniin. Erilaisuus nähdään valitettavan usein parisuhteessa esteenä hyvälle suhteelle, mutta jos tuntee toisen unelmat ja niiden takana olevat tarinat, on mahdollista löytää toisen unelmia kunnioittava yhdessäolon muoto. Ristiriitojen ratkaiseminen sekä yksilöiden sisäinen kasvuprosessi mahdollistavat ihmisen henkilökohtaisen kypsymisen sekä kykyyn rakastaa ja tulla rakastetuksi.

1455006_10151626391230904_195714829_n

Kun tiedostaa, mitä ihmissuhteet palvelevat ja mitä maailmankaikkeus haluaa viestittää meille niiden kautta, voimme ymmärtää, ettemme ole erillisiä toisistamme vaan että, olemme jokaikinen on täällä palvelemassa toinen toisiamme ja auttamassa tunnistamaan ne rajoittavat tekijät, jotka estävät meitä todella rakastamasta itseämme ja toisiamme. Jokaisen tulisi olla itsensä paras kumppani ja rakastaa itseään hyväksymällä myös ne asiat itsessään, joista ei pidä. Ihminen voi vaan muuttaa itseään ja voidaankin sanoa, että todellinen tie vapauteen käy itsensä kautta. Etsikäämme siis sisäistä tasapainoa ja tietäkäämme, että jokainen meistä on terveiden ja rakastavien ihmissuhteiden arvoinen. Ja jokainen meistä on täyden ja tasapainoisen parisuhteen arvoinen.

Mikäli rakas lukijani kaipaat ulkopuolisen apua elämäntilateessasi, niin uskalla kääntyä muiden ihmisten ja/tai ammattiauttajien puoleen. Koen, että keskusteleminen on yksi parhaimmista keinoista itseoivaltamiseen. Muista, ettet ole koskaan yksin ja apua on aina saatavilla. Muun muassa Väestöliiton sivuilta ja MLL:n vanhempainnetistä sekä osoitteesta: uskotoivorakkaus.fi, saa hyvin tietoa arjen ihmissuhdehaasteisiin. Lisäksi suosittelen lukemaan Robert Burneyn kirjasta tehtyä sivustoa, jossa tarkastellaan hieman henkisemmästä perspektiivistä mm. läheisriippuvuutta ja sisäisen lapsen paranemista – sivuston löydät osoitteesta: www.healingeagle.net. Tulen kirjoittamaan artikkeleita erilaisista vaihtoehtoishoidoista, kuten  esimerkiksi kiviterapiasta, kanavoinneista, energia- ja reikihoidoista, jos kuitenkin olet kiinnostunut niistä ja mielit lisätietoa jo tänään, niin voit laittaa minulle viestiä klikkaamalla tätä linkkiä. Myös googlettamalla ja pienellä mediakriittisellä asenteella sekä intuitiotasi hyödyntäen löydät erinomaista tietoa vaihtoehtoisista terapia- ja hoitomenetelmistä.

 

Lämmöllä,

Maindo <3

%s Maindo Andem

Scroll To Top